പോസ്റ്റുകള്‍

Midnight Mass – Netflix-Mike Flanagan- വിശ്വാസവും വികാരവും ഇടകലർന്ന ഭീതിയുടെ ലോകം

The Curse of La Llorona-കരയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ശാപം

Annabelle: Creation- അനബെല്ലേ...ഹൊറർ

The Mothman Prophecies- വിചിത്രമായ രഹസ്യങ്ങളുള്ള ശലഭ മനുഷ്യൻ

സെമിത്തേരിയിലെ പ്രേതം

എന്താണ് കടമറ്റം സമ്പ്രദായം, ആരാണ് കടമറ്റത്തു കത്തനാർ

"പനയന്നാർക്കാവിലെ യക്ഷി"-4

"പനയന്നാർക്കാവിലെ യക്ഷി"-chapter3

"പനയന്നാർക്കാവിലെ യക്ഷി"- 2

"പനയന്നാർക്കാവിലെ യക്ഷി"

ഷെർലക് ഹോംസ് ഞങ്ങളുടെ വിചിത്ര സന്ദർശകനെ ഒരു കസേരയിലേക്ക് കൈവീശി ക്ഷണിച്ചു.

കുപ്പമ്മാന്റെ മരണം– സൈരന്ധ്രിപ്പാറ– ഹൊറർ– നോവൽ 1

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെർഫെക്ട് ഹൊറര്‍ ചിത്രം–ഭാര്‍ഗവീ നിലയം

വെള്ളിനക്ഷത്രം– രാജപരമ്പരയിലെ കുടുംബം മുഴുവൻ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുനർജ്ജനിച്ചപ്പോൾ....

The Hound of the Baskervilles Sir Arthur Conan Doyle- രാത്രി ഭീതി പരത്തിയെത്തുന്ന തീതുപ്പുന്ന കണ്ണുകളുള്ള പ്രേതനായ

ഇൻസിഡിയസ്– ഹൊറർ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര

മരണശേഷം തിരികെവന്ന സൂസിയുടെ പ്രേതം, കുരിശുയുദ്ധം എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം

ഭൂമിക - Aishwarya Rajesh’s ‘Bhoomika’

കൗണ്ട് ഡ്രാക്കുളയുമായുള്ള സംഭാഷണം– ഡ്രാക്കുള ചാപ്റ്റർ 6